Brandstofinspectie en reconditionering

Dieselbrandstof moet voldoen aan de Europese EN-590 norm. Ten gunste van het milieu wordt in deze norm een steeds hogere toevoeging van biobrandstof, bio betekent ‘met natuurlijke, levende organismen’, voorgeschreven. Gestart is met een beperkte 5% toevoeging, in de loop van de tijd zal dit percentage worden opgevoerd naar 7, 10 en is zelfs sprake van 15%. Daarnaast is de zwavelconcentratie in de brandstof sterk verlaagd en mag hoogzwavelige brandstof niet meer worden verhandeld.

Goed voor het milieu wil niet zeggen, goed voor een noodstroomaggregaat. Beschikbaarheid is het allerbelangrijkste van een noodstroominstallatie en juist deze beschikbaarheid komt in gevaar door deze moderne brandstof. Laagzwavelige diesel en het bijmengen van biobrandstoffen werken katalyserend op de vorming van sediment in het brandstofsysteem en zorgen daarnaast voor een behoorlijke versnelling (3x sneller) van het, overigens natuurlijke, brandstof verouderingsproces. Dit probleem is onderkent en zal in de toekomst vanwege milieudoelstellingen alleen maar verergeren.

De technische ontwikkelingen bij dieselmotoren staan ook niet stil. Deze ontwikkelingen zijn onder meer nodig om aan de steeds strengere uitstoot milieu-eisen te kunnen voldoen. Naast een precieze microprocessorgestuurde brandstofinspuiting is een steeds hogere injectie compressiedruk benodigd. Deze hoge verstuiverdrukken zorgen van een continue opwarming van de brandstof, aangezien overtollige brandstof via de retour wordt teruggepompt naar uw brandstof voorraadtank. Helaas gedijen natuurlijke organismen goed bij deze hogere temperaturen, in combinatie met water en lucht.

Problemen

De beschikbaarheid van uw noodstroominstallatie komt in gevaar door strengen bacterie-aangroei in het gehele brandstofsysteem en een grotere sludge-afzetting
in de tank. Dit resulteert in:

  • Motorstoring
  • Onvoldoende generatorvermogen beschikbaar
  • Lagere brandstofpomp capaciteit
  • Verstopte brandstoffilters
  • Onvolledige verbranding
  • Verstopte injectoren / verstuivers
  • Aanzet op cilinders
  • Verhoogde emissies
  • Roestvorming in tank en leidingsysteem

B&A Services biedt oplossingen: correctief of preventief, eenmalig of permanent volgens KIWA eisen en certificaat.

Vraag ons naar de mogelijkheden van services en onderhoudscontracten op uw brandstof installatie. Wij geven maatwerk advies op uw installatie.