Modificaties en revisies

Installaties verouderen waardoor soms revisie is aan te bevelen ten gunste van de betrouwbaarheid van de noodstroominstallatie. Maar meer nog veranderen de omstandigheden in uw gebouw die ook effect hebben op uw noodstroominstallatie.

Het komt hierdoor geregeld voor dat:

  • Een besturing dient te worden uitgebreid of vervangen
  • Een generatorset of UPS dient te worden verzwaard
  • Een extra generator of UPS dient te worden geïnstalleerd


Dit heeft vaak consequenties op een behoorlijk deel van uw gebouwinstallatie. U wilt een optimale installatie afgestemd op de (toekomstige) situatie en ingepast in de bestaande installatie. Daarnaast wilt u eigenlijk maar 1 ding, er zo weinig mogelijk last van hebben en de bedrijfsvoering ongestoord kunnen voortzetten zonder hinderlijke onderbrekingen.

B&A Services ziet deze uitbreiding, renovatie of modificatie als een project en dat start met advies.
Wij werken met een ombouwplan waarin de benodigde wijzigingen, consequenties en meest geëigende schakelvolgorde zorgvuldig in kaart wordt gebracht. Dit document is de basis van alle communicatie, want communicatie is in zo’n overgang de sleutel tot succes.

B&A verzorgt de eventuele tijdelijke voorzieningen om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te borgen.

Met deze werkwijze hebben wij diverse projecten met succes en met tevreden afnemers afgerond, zie ook de referenties van bijvoorbeeld Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, ABN Amro Utrecht, Eurocontrol Maastricht Airport, diverse Pompstations en GlobalSwitch datacenter Amsterdam.